IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE• Izrada projekata za funkcionalne sisteme UHF radio veza
• Izrada projekata za funkcionalne sisteme VHF radio veza
• Izrada projekata za difuzne radio i TV stanice
• Izrada projekata za sve druge komunikacione sisteme, linkove, kablovsku, internet, satelitske komunikacije i dr.

 
U savremenom poslovanju raznličitih preduzetničkih delatnosti, malih, srednjih i velikih preduzeća, akcionarskih društava i dr. ukazuje se potreba za kvalitetnim, efikasnim i legalnim komunikacijama sa radio stanicama u UHF i VHF frekventnom području.
 
Mnoge potrebe brze i efiksne komunikacije potpuno je osvojila mobilna telefonija pre svega besplatnim  telefoniranjem u grupi korisnika i drugim tehničko-tehnološkim rešenjima.
 
Još uvek nezamenljiv činilac funkcionisanja taksi usluga, preduzeća za fizičko – tehničko obezbeđenje i mnogih drugih delatnosti čine dobri funkcionalni sistemi radio veze u UHF i VHF frekventnom području.
 
Treba znati da svaki preduzetnik ili preduzeće za svoje potrebe može da zatraži frekvencije za fukcionisanje u užem pokrivanju na simplex kanalu ili za šire pokrivanje repetitorskim sistemom.
 
Kako do dobre radio veze
 
–       Registrovana delatnost preduzetnika, udruženje, drušvo ili organizacija (upis u APR)
–       PIB i Matični broj
–       Dobra analiza potreba i opravdanosti uvođenja funkcionalnog sistema radio veze u obavljanju konkretne delatnosti u kojoj je savetodavno značajna i naša pomoć. (ekonomska opravdanost, projekat, takse, godišnje plaćanje korišćenje frekvencije, tehnički pregled, nabavka i održavanje radio stanica i opreme.) 


Naša savetodavna pomoć sa iskustvom od 28 godina isključivim bavljenjem ovim poslom je besplatna.

–       Izrada projektno tehničke dokumentacije radio veze za dobijanje dozvola od RATEL-a (najoptimalnijeg sistema za različite organizacija, društva, delatnosti i poslove)
–       Dobijanje dozvola od RATEL-a (Republičke agencije za elektronske komunikacije)
–       Nabavka, programiranje, instalacija i ugradnja radio stanica i opreme. (radio stanice, antene i ostala oprema)
–       Obuka ljudstva u rukovanju radio stanicama i sistemom radio veze.
–       Tehnički pregled radio stanica ( u periodu od 1 godine od dobijanja dozvola)
–       Održavanje radio stanica i opreme (servis).
 
Za sve informacije i dogovore kontaktirajte nas.