Podešavanje antena

Vršimo provere ispravnosti i podešenosti kao i podešavanje fiksnih antena i antenskih sistema u frekventnom području od: 25 MHz – 4.000 MHz na terenu, takođe i mobilnih antena za TAXI.

Za Taxi vozače i druge mobilne korisnike radio stanica vršimo proveru i podešavanje antena na našem parking placu. Raspolažemo sa najsavremenijim profesionalnim instrumentima za ove poslove koje koristimo za rad u servisu i na terenu:1.Site Analyzer „BIRD“ SA-4000, kojim precizno i pouzdano merimo sve parametre podešenosti antene i po potrebi, štampamo podatke merenja sa dijagramom podešenosti antene na određenoj frekvenciji ili u određenom frekventnom opsegu.

2. „MOTOROLA“ WATTMETER MODEL NO. S-1350C

Kojim takođe vršimo proveru i podešavanje izlazne snage pojedinih predajnika ili radio-stanica.


3. „BIRD“ WATTMETER MODEL NO. 43

Kojim vršimo proveru i podešavanje izlazne snage pojedinih predajnika ili radio-stanica.