DOMET I KVALITET RADIO VEZEZnačaj dobro podešene antene za pravi domet i kvalitet radio veze je jedan od početnih uslova.

Zato se i često postavlja pitanje:

KAKO OSTVARITI NAJVEĆI DOMET I KVALITET SA ODREĐENOM RADIO STANICOM?

Ima mnogo odgovora a mi ćemo navesti četiri najvažnija na šta treba obratiti posebnu pažnju:

Radio stanica

Bilo da je ručna, mobilna, fiksna (UHF, VHF ili HF) treba da je potpuno tehnički ispravna. To znači da je neophodno (bar jednom godišnje) odneti je kod ovlašćenog servisera (u koga imate poverenje) kako bi vam izvršio redovan tehnički servis. Podrazumeva se pregled tj. premer svih parametara značajnih za ispravnost uređaja i dovođenje (podešavanje) na tehnički propisane veličine (snaga, modulacija, devijacija, osetljivost, tačnost frekvecije i mnoge druge parametre).

Zašto servisirati radio stanicu? Zato što ima elektronskih elemenata koji vremenom menjaju svoje parametre – vrednosti (kondezatori i sl.), zato što je stanica stalno izložena promeni temperature, vlažnosti, vibracijama, prašini, svetlosti i sl. Ovo je samo manji deo posla naše brige o vašem radio uređaju.

Antena

Briga o anteni je potpuno ravnopravna kao i briga o radio stanici. Antena je deo radio stanice koji ima neposrednu funkciju da vrši prijem i odašiljanje radio talasa. Nešto slično kao kod svetiljke (žarulje) – vlakno. Vlakno sijalice pod naponom se užari – usija i zrači svetlost. Naša antena ne izračuje svetlost već određenu energiju u vidu radio talasa (snagu u Watt-ima) koja je došla do nje iz izlaznog stepena radio stanice ili prima – usisava radio talase na tačno određenoj frekvenciji. I zato, samo tačno podešena antena za određenu frekvenciju vrši najbolje izračivanje radio talasa i najbolje usisavanje u prijemu radio talasa. To znači da svaku antenu treba dobro podesiti na željenu frekveciju na način i u zavisnosti od njene konstrukcije (skraćivanjem ili produženjem aktivnog dela antene – štapa ili žice, promenom kapaciteta kondezatora, promenom induktivnosti zavojnice a najčešće na više načina dovođenjem u tačno rezonantno stanje na željenoj frekvenciji). Tek tada je antena dobro podešena i obavlja svoju najvažniju funkciju za kvalitetnu radio vezu.

Treba imati u vidu da to nije sve u vezi kvaliteta antene i njene podešenosti. Pomenut će mo značaj kvaliteta antenskih konektora, kabla, njegovoj impedansi i slabljenju kao i spoju antenski kabl – antena, ako nije u pitanju konektor. Ukoliko je u bilo kom segmentu greška radio veza neće biti kvalitetna.

Naša investicija je vrhunski profesionalni uređaj za podešavanje antena BIRD SA-4000. Njime na najbolji način proveravamo parametre i podešavamo antene.

Konfiguracija terena

Ona ima veliki značaj gde i na kojem mestu će nam biti bolja ili lošija radio veza a u zavisnosti od konfiguracije terena i udaljenosti pokretne radio stanice tj našeg vozila od repetitora. To je česta tema i problem koji se javlja kod taksi vozila. Uvek ćemo imati bolju vezu kada smo bliže repetitoru ili kada smo bolje optički otvoreni u pravcu ka repetitoru. Sa brda i raznih prevojnih tačaka je bolja radio veza, dok je iz uvala i rupa ili u okruženju velikih zgrada lošija radio veza. Nekada je značajno samo se malo pomeriti sa nekog stajnog mesta da naša veza bude puno bolja. Sve je to zbog prepreka i konfiguracije terena.

Čovek

Značaj lica koje koristi i rukuje radio stanicom u ostvarenju dobre radio veze je sledeći: Treba shvatiti mogućnosti i osobine radio veze, pravilno rukovati, čuvati i redovno održavati radio stanicu, antenu, napajanje i mikrofon. Redovno kontrolisati spojeve napojnog kabla za radio stanicu od akumulatora ili drugog izvora napajanja do samog uređaja radio stanice. Neophodno je da na kablu postoji adekvatan osigurač za struju. Na vreme obaviti servis i podešavanje radio stanice i antene. Propisno koristiti radio stanicu – znati šta sme sve da se priča i na koji način. Mikrofon držati na dovoljnoj udaljenosti (5-10 cm) od usta kako bi bila preneta razumljivost govora – modulacija radio veze što čistija i razumljivija. Ne pričati preglasno ili previše tiho. Na vreme startovati – pritisnuti (PTT) taster mikrofona i posle poslatog signala identifikacije javiti se (ne započinjati odmah govor, praviti zadršku bar sekundu-dve). Mikrofon držati malo u stranu kako ne bi bio neposredno izložen dahu iz usta. Ne potezati previše mirofonski kabl. Često čistiti mirofon od unete prašine (mekom četkicom – spolja, ne otvarati). Znati funkciju svih tastera na komandnom delu radio stanice. U svim ovim slučajevima bitan je čovek pa zato bar malo imajmo pažnju kako to radimo. Dobro bi bilo zapamtiti da se radio veza odvija uvek između dve osobe, pa treba imati u vidu i razmisliti da li i čovek koji prima našu vezu sve radi pravilno i ispravno. Kao korisnik radio stanice i radio veze učinimo sve da dobro i na vreme održavamo radio stanicu i sa njom pravilno rukujemo.

Pored snage radio stanice (W), frekvencije (MHz), vrste i dobiti antene (dBi) ima još detalja od kojih zavise kvalitet i domet radio veze. To su vremenski uslovi, propagacioni uslovi, refleksioni objekti i njihove površine, mikro lokacija – blizina metalnih ili armirano-betonskih površina, rudni sastav i vlažnost zemlje, šuma i još mnogo drugih.